dtp
put.poznan.pls

O zakładzie

Zakład Projektowania Technologii jest częścią Instytutu Technologii Mechanicznej Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania. Celem zakładu jest działalność dydaktyczna i naukowa w zakresie projektowania technologii, ze szczególnym uwzględnieniem technologii wytwarzania uzębień, technologii montażu oraz robotyzacji produkcji.

dtp

Laboratoria

Zakład prowadzi nowoczesne laboratoria, służące studentom wszystkich kierunków Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania.

Laboratorium Podstaw Robotyzacji pozwala na naukę programowania robotów przemysłowych. Do dyspozycji oddane są uniwersalne manipulatory, pozwalające na realizację zrobotyzowanych procesów spawania, montażu i obróbki mechanicznej.

dtp

W laboratorium robotyki znajdują sie dwa roboty przemysłowe wchodzące w skład zrobotyzowanego stanowiska montażowo-obróbczego i spawalniczego. Stanowisko montażowo-obróbcze składa się z robota przemysłowego FANUC M16iB-10 wyposażonego w: 1) system wymiany chwytaków SCHUNK SWS-10, 2) system wizyjny, 3) 4) chwytaki z końcówkami sztywnymi i 5) czujniki zewnętrzne. Dodatkowo do końcówki interfejsu mechanicznego można zamontować elektrowrzeciono, które na podstawie wygenerowanego programu z postprocesora umożliwia obróbkę zaprojektowanego modelu 3D Stanowisko spawalnicze wyposażone zostało w robota PANASONIC TA1400 wraz z niezbędnym wyposażeniem i oprzyrządowaniem pozwalającym na spawanie części maszyn metodą MIG/MAG. Oba stanowiska umożliwiają: projektowanie, badanie oraz optymalizację, modelowanie i symulacje procesów technologicznych obróbki i montażu.

Laboratorium Elastycznych Systemów Produkcyjnych jest funkcjonalnym systemem produkcyjnym realizującym założenia elastyczności. Zaprojektowane głównie z myślą o prowadzeniu zajęć dydaktycznych i przygotowaniu młodej kadry inżynierskiej laboratorium nie różni się jednak od systemów spotykanych w zakładach przemysłowych, posiada wszystkie elementy niezbędne do przeprowadzania rzeczywistej produkcji. Zgromadzony sprzęt jest bazą do przeprowadzania testów nowych urządzeń i sprawdzania ich zdolności do rozwiązywania realnych problemów. Daje również możliwość symulacji i kontroli poprawności działania zaprojektowanych procesów i algorytmów sterowania.

dtp

Laboratorium Materiałów jest wysposażone w najnowszy sprzęt pozwalający badać własności materiałów, od supertwardych materiałów narzędziowych, po bio-materiały stosowane w inżynierii biomedycznej

dtp

Laboratorium dysponuje nanotwardościomierzem Picodentor HM 500. Jest to zestaw pomiarowy do wyznaczania twardości w skali uniwersalnej HU i skali Martensa HM. Służy do badania charatkerystyk materiałówych takich jak twardość plastyczna, moduł sprężystości i charakterystyka pełzania. Poza tym istnieje możliwość badania składu chemicznego i grubości różnego typu powłok metodą fluorescencji przy pomocy urządzenia FISHERSCOPE X-ray XDV-SDD. Badanie tribologiczne, w tym adhezji powłok umożliwia zaawansowane urządzenie Tribotester UMT-2 firmy Brucker.